met momenten van wereldse warmte

Op 3 juli 1999 is het monument voor het graf van het onbekende kind onthuld.

Een initiatief van Herman van Veen en ontworpen door Sil van Oort.
Het is een plek waar we ontvallen kinderen kunnen eren,
waar we stil kunnen staan bij verdriet, waar we troost kunnen vinden,
waar we in dankbaarheid kunnen terugkijken op het leven van een kind
wat ons lief was en altijd zal zijn.
Een monument ter herinnering aan de vele kinderen die door
verkeersongelukken, oorlogen, honger, ziekte, pech of andere redenen
geen lang leven gegund was.

De belangstelling voor dit monument heeft gemaakt dat in September 2004
bij Arnhem het Internationale Monument voor het Onbekende Kind
onthuld is om het kinderleed over de hele wereld krachtiger onder
de aandacht te brengen.

Dit monument schept een band tussen de landen en de kinderen
van de wereld, en geeft uitdrukking aan zowel lijden, sterven als
rouwen. Troost bij verlies. Het vraagt aandacht voor de soms
bijzonder moeilijke levensomstandigheden van kinderen en.
Voor kinderen die aan de schaduwkant van het leven staan,
omdat ze niet gewenst, uitgebuit en verwaarloosd worden.

Omdat ze onbekwaam en lastig gevonden worden, voor de voeten
lopen. Straatkinderen, beschadigde kinderen, die verkracht,
tot prostitutie gedwongen, gepest of mishandeld worden.
Kinderen die geestelijk en lichamelijk mishandeld zijn.
Kinderen, die bloot staan aan psychische stoornissen en angsten,
gekwetst zijn tot diep in hun ziel.

www.rosesforchildren.nl


lieverd,
leven is als sneeuw
je kunt het niet bewaren
troost is dat jij er was
uren, maanden, jaren

Het monument van het graf van het onbekende kind kan ons, volgens War Child
voor altijd helpen realiseren dat het in een oorlog niet alleen om gevallen soldaten gaat,
maar ook om al die onbekende kinderen. Om 10 miljoen kansen op vrede.

Voor meer Volume,
Klik met muis ergens in het vakje van deze "player" druk vervolgens de pijltjes omhoog toets op uw toetsenbord in.

Internationale monument voor het onbekende kind.
Verstrooiterrein Delhuyzen, Hoge Veluwe Apeldoornseweg Arnhem