het zit in mijn hoofd en wil eruit

Leven en dood zijn "onlosmakelijk" met elkaar verbonden.
Het is dat gegeven wat maakt dat ik steeds weer naar een manier zoek
om uitdrukking
te geven aan die verbintenis.

Mijn ontwerpen maak ik dan ookhandmatig,
omdat ik het belangrijk vind dat
er zo min mogelijk afstand komt tussen mijzelf en het vormgeven.