brieven van verdriet

 

Een brief om verdriet te delen.
Met de verdrietebrief kunnen kinderen die een familielid zijn verloren hun vriendjes uitnodigen voor de uitvaart